Skip to main content

Kretsloppshusets vänner på Åre Höstmarknad 2017 med "ekologiska kolbullar" och försäljning av mathantverk.

Kretsloppshusets vänner

År 2003 grundade Karin Örnfjäll den ideella föreningen ”Kretsloppshusets vänner”. Föreningen har som ändamål att ge sympatisörer till verksamheten i Kretsloppshuset en egen plattform.

Så här säger vänföreningen:

"Vi stödjer extrainsatser för att säkra en långsiktig, hållbar lösning för Kretsloppshusets drift. Verksamheter i Kretsloppshusets anda är en inspiration till en livsstil där hänsynstagande till miljön blir roligt, vacker - ja - rentav en njutning.
Verksamheter som just Kretsloppshusets, är mycket svåra att driva med ekonomiskt rimliga villkor. De knappa resurserna ger en ständig ekonomisk stress i allt det positiva man vill åstadkomma."

Medlemskap i Kretsloppshusets Vänner ger möjlighet

  • att ge vänskapligt stöd och uppmuntran till idén och människorna bakom Kretsloppshuset
  • att vara mer eller mindre aktiv i ett meningsfullt sammanhang
  • att ge ekonomiskt stöd, t ex genom årsavgiften, till idén bakom Kretsloppshuset

Om Du känner för att visa Din sympati för Kretsloppshuset och dess arbete, anmäl Dig som medlem i den ideella vänföreningen genom att betala in en årsavgift på fn lägst 200 kr till bankgiro 130-2116.

För information kontakta styrelsen för Kretsloppshusets Vänner genom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.