Påsk-1

BAKGRUNDEN

Kretsloppshuset i Mörsil är resultatet av ett omfattande lokalt engagemang sedan 1994 med målsättningen att skapa en attraktiv besöksanledning i bygden och samtidigt visa att ekologiskt tänk i alla led inte bara är möjligt, utan det självklara alternativet. 

Begreppet "Kretsloppshus" började dyka upp på 80-90-talet som benämning för små kombinationshus för höns och växter, där tanken var att visa framförallt för barn, att höns ger värme, CO2 och gödsel. Växterna i växthuset har nytta av alla dessa godsaker och ger i sin tur ifrån sig syre och växtrester som blir till mat för hönsen. Och både hönshuset och växthuset producerar mat för oss människor. En fiffig kombination som givetvis var (och är) det mest naturliga i bondesamhället.

I vårt Kretsloppshus skulle det dock finnas plats för mer än växthus och hönshus: en butik fylld av produkter med ekologisk profil, café och restaurang, samt utbildnings- och konferenslokaler. Allt inbäddat i en mycket vacker miljö, där glädje och inspiration till en uthållig livsstil präglar stort som smått.

Drömmen om Kretsloppshuset började med Christl Kampa-Ohlssons ihärdiga miljöengagemang, där just sambandet mellan mat - hälsa - miljö var den bärande komponenten. Vägen från idé till att verkligen kunna genomföra byggandet och sedan driften av Kretsloppshuset, har varit en resa som tagit tid och krävt ett enormt engagemang från många människor. Under 15 år, från januari 1997 fram till sommaren 2012 drevs projektet och företaget av den ekonomiska föreningen Kretslopp Mörsil med ett varierande antal medlemmar, senaste åren ett drygt 20-tal.

Under 2012 ombildades den ekonomiska föreningen och består nu av 3 aktiva delägare. Handfast uppbackning ges av en grupp vänner som tillhör den ideella stödföreningen "Kretsloppshusets Vänner".

Till Kretsloppshuset hör omgivande trädgård och park, grannhuset "Gula villan", där vi tillverkar vårt eget mathantverk, ett fristående växthus, ett gammalt badhus från sanatorietiden och en del nyttobyggnader.

 

 kaffekop

  

Öppettider:

 

Tors-fre-lör-sön

kl 11 - 16

 

 

 

Varmt välkomna

 

 

 

Kniv Gaffel original

Vi har ingen färdig menyplanering som går att lägga ut på t ex hemsidan eller sociala medier. Skälet är att vi anpassar menyn från vecka till vecka och dag till dag efter tillgång på råvaror, åtgången av mat i restaurangen, rätter tas bort eller läggs till allteftersom behov uppstår. På så sätt kan vi ta vara på råvarorna och eventuella rester och minskar matsvinnet högst avsevärt.  

  

kyckling 2

  

 

 

ÖPPETTIDER:

tors-fre-lö-sön 11-16

 

 

 

 

 

trix

© Kretsloppshuset 2024