Startsida
Aktuellt just nu
Om Kretsloppshuset
Kontakt
Om Mörsil
In English
Kretsloppshusets Vänner
Länkar
Auf Deutsch
E-Nyhetsbrev
Lediga jobb

Vill Du bli en Kretsloppshusets Vän?

År 2003 grundade Karin Örnfjäll den ideella föreningen ”Kretsloppshusets vänner”. Föreningen har som ändamål att samla sympatisörer till verksamheten i Kretsloppshuset.

Vi stödjer extrainsatser för att säkra en långsiktig, hålbar lösning för Kretsloppshusets drift. Verksamheter i Kretsloppshusets anda är en inspiration till en livsstil där hänsynstagande till miljön blir roligt, vacker - ja - rentav en njutning. Drömmen är att verkligen göra skillnad. Verksamheter som just Kretsloppshusets, är mycket svåra att driva med ekonomiskt rimliga villkor. De knappa resurserna ger en ständig ekonomisk stress i allt det goda man vill åstadkomma.

Medlemskap i Kretsloppshusets Vänner ger möjlighet att
- ge vänskapligt stöd och uppmuntran till idén och människorna bakom
Kretsloppshuset
- vara mer eller mindre aktiv i ett meningsfullt sammanhang
- ge ekonomiskt stöd till idén bakom Kretsloppshuset

Om Du känner för att visa Din sympati för Kretsloppshuset och dess arbete, anmäl Dig som medlem i den ideella vänföreningen genom att betala in en årsavgift på fn lägst 200 kr till bankgiro 130-2116.

För information kontakta styrelsen för Kretsloppshusets Vänner genom

friends@kretsloppshuset.comVår styrelse: Linda Forss, ordförande, Anders Ödmark, kassör, Birgitta Westin, sekreterare, Sven-Olof Olsson, suppleant.